حسن محمدزاده فرماندار شهرستان چالدران طی پیامی درگذشت مرحوم حبیب رنجبری رئیس اداره بهزیستی چالدران را به خانواده ایشان و کارکنان آن مجموعه تسلیت گفت:
حسن محمدزاده فرماندار شهرستان چالدران طی پیامی درگذشت مرحوم حبیب رنجبری رئیس اداره بهزیستی چالدران را به خانواده ایشان و کارکنان آن مجموعه تسلیت گفت:
  • دوشنبه 16 تیر 1399 ساعت 13:11