✅با حضور محمدزاده فرماندار چالدران ، صادقی معاون امور اقتصادی استاندار،شیخی مدیر عامل شرکت گاز استان ،علی پور نماینده مردم شهرستانهای ماکو.چالدران .شوط و پلدشت در مجلس شورای عملیات اجرایی گاز رسانی
📅پنجشنبه ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۰ ✅با حضور محمدزاده فرماندار چالدران ، صادقی معاون امور اقتصادی استاندار،شیخی مدیر عامل شرکت گاز استان ،علی پور نماینده مردم شهرستانهای ماکو.چالدران .شوط و پلدشت در مجلس شورای عملیات اجرایی گاز رسانی به ۷ روستای بخش دشتک با اعتبار ۱۵ میلیارد تومان با ۴۰ کیلومتر شبکه گذاری با پیش بینی بهره مندی بیش از ۵۰۰ خانوار آغاز شد.
  • پنج شنبه 24 تیر 1400 ساعت 17:30