درباره بخشدار مرکزی

بابک ملک زاده بخشدار مرکزی شهرستان چالدران

فارغ تحصیل از دانشگاه علم و صنعت تهران

کارشناس فناوری و اطلاعات استانداری آذربایجان غربی

2سال بخشدار مرکزی شهرستان چالدران