✅روز جهانی کار و کارگر بر کارگران پرتلاش میهن عزیزمان گرامی‌باد.
✅روز جهانی کار و کارگر بر کارگران پرتلاش میهن عزیزمان گرامی‌باد. ((روابط عمومی فرمانداری شهرستان چالدران))
  • شنبه 11 اردیبهشت 1400 ساعت 08:00
<< < 3