با پیگیرها و بازدید دیروز محمدزاده فرماندار چالدران از رودخانه داخل شهر سیه چشمه امروز عملیات لایروبی و مسیرگشائی این رودخانه توسط شهرداری آغاز شده است
بازدید فرماندار چالدران از لایروبی رودخانه داخل شهر سیه چشمه با پیگیرها و بازدید دیروز محمدزاده فرماندار چالدران از رودخانه داخل شهر سیه چشمه امروز عملیات لایروبی و مسیرگشائی این رودخانه توسط شهرداری آغاز شده است
  • یکشنبه 11 فروردین 1398 ساعت 10:38