ارتباط مردمی مستقیم با دکتر حسن محمدزاده فرماندار شهرستان چالدران، از طریق سامانه سامد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان چالدران در راستای تکریم ارباب رجوع  و تسهیل در پاسخگویی ، ارتباط مردمی مستقیم با دکتر حسن محمدزاده فرماندار شهرستان چالدران، از طریق سامانه سامد  در روز سه شنبه مورخ 21 اسفند ماه 1397 از ساعت 9:30 صبح الی 10:30 انجام خواهد شد.
هم شهریهای گرامی جهت بیان هرگونه پرسش ، بیان نظرات ، پیشنهادات و مشکلات احتمالی  می توانند در مورخ مذکور،  از طریق تلفن 111  تماس حاصل نمایند.