فرماندار چالدران بصورت سرزده از اداره جهاد کشاورزی بازدید کرد

فرماندار چالدران بصورت سرزده از اداره جهاد کشاورزی بازدید کرد وبا بررسی روند فعالیت های این اداره در جریان مسائل و مشکلات کشاورزان و دامداران شهرستان قرار گرفت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری چالدران در این بازدید محمدزاده فرماندار چالدران تکریم ارباب رجوع ، رسیدگی به مشکلات و وظیفه‌ شناسی را نخستین اولویت مدیران ادارات دانست و افزود: ادارات بایستی با نظم و انضباط کاری و ورود و خروج‌های منظم در جهت تسریع کار ارباب رجوع وقت شناسی لازم را داشته باشند.

محمدزاده با بیان اینکه رشد و شکوفایی  تمام توانمندیهای بخش کشاورزی که یکی از ظرفیت های مهم شهرستان است توسعه پایدار و اشتغالزایی را به دنبال خواهد داشت.

وی افزود: اگر استعدادهای کشاورزی شهرستان را بتوانیم در مسیر درست هدایت کنیم شاهد پیشرفت و شکوفایی شهرستان خواهیم بود.

نماینده عالی دولت در چالدران با تاکید بر تقویت بخش کشاورزی چالدران تصریح کرد: خاک حاصلخیز ، منابع آبی ، دانش کشاورزی و بسترهای لازم برای رونق کشاورزی در شهرستان فراهم است و باید این بخش هرچه بیشتر تقویت شود.