صبح امروز جلسه داخلی فرماندار چالدران با پرسنل فرمانداری برگزار شد

صبح امروز جلسه داخلی فرماندار چالدران با پرسنل فرمانداری برگزار شد
فرماندار چالدران در این جلسه بر لزوم همکاری و تعامل، ایجاد نوآوری و خلاقیت در کار،حفظ جایگاه فرمانداری،صداقت در کار و صمیمیت تأکید کرد و از همکاران خواست تا با برنامه ریزی ، پایبند بودن به قانون، رعایت نظم و انضباط اداری، همکاری و تعامل با ادارات شهرستان از هیچ تلاشی کوتاهی نکنند.
محمدزاده در ادامه به وظایف کلیدی پرسنل فرمانداری در خصوص نظارت بر کل شهرستان و با پرهیز از روزمرگی نیازهای واقعی جامعه را شناسائی نموده و داشتن هدف، برنامه کاری مشخص و تلاش برای رفع مشکلات در سطح شهرستان را در الویت کاری خود قرار دهند.
در جلسه هر یک از پرسنل فرمانداری به ارائه گزارش کاری و پیشنهادات خود در حوزه کاری خود پرداختند