💢۲۱ تیرماه، روز عفـــاف وحـــجاب گرامـــی باد.🔆 امام خامنه ای(مدظله العالی): چادر، بیش از آنکه یک حجاب اسلامی باشد، یک حجاب ایرانی است.

💢۲۱ تیرماه، روز عفـــاف وحـــجاب گرامـــی باد.🔆 امام خامنه ای(مدظله العالی): چادر، بیش از آنکه یک حجاب اسلامی باشد، یک حجاب ایرانی است.


💢۲۱ تیرماه، روز عفـــاف وحـــجاب گرامـــی باد.

 

 


◽️روابط عمومی فرمانداری شهرستان چالدران