حضور عبدالله نژاد فرماندار چالدران به همراه اعضای شورای اداری در یادواره گرامیداشت شهیدان قضائی آذربایجان غربی در شهرستان خوی

حضور عبدالله نژاد فرماندار چالدران به همراه اعضای شورای اداری در یادواره گرامیداشت شهیدان حاج ولی حاجی قلی‌زاده، کاظمی، رفیعی راد، تاک، کیاتی و شایسته، شهدای قضائی آذربایجان غربی در شهرستان خوی

 

دوشنبه 3 بهمن 1401

 

@chalderanadmin