✅عبدالله نژاد فرماندار شهرستان چالدران از بازار این شهرستان بازدید کرد.

✅عبدالله نژاد فرماندار شهرستان چالدران از بازار این شهرستان بازدید کرد.

🔻  فرماندار چالدران در این بازدید ضمن گفتگوی صمیمی با اصناف این شهرستان از نزدیک با مسائل و مشکلات آنان آشنا شد.

🔻عبدالله نژاد در این بازدید با اشاره به نقش جامعه اصناف وبازاریان در تنظیم بازار  گفت : نقش کسبه و بازاریان در عرصه اقتصادی بسیار حائز اهمیت است.