به مناسبت هفته محیط زیست رئیس اداره حفاظت محیط زیست چالدران با حضور در فرمانداری شهرستان با محمدرضا عبدالله نژاد فرماندار چالدران دیدار و به بحث و گفتگو پرداختند.

✅  به مناسبت هفته محیط زیست رئیس اداره  حفاظت محیط زیست چالدران با حضور در فرمانداری شهرستان با محمدرضا عبدالله نژاد فرماندار چالدران دیدار و در خصوص مسائل و مشکلات حوزه محیط زیست به بحث و گفتگو پرداختند.
🔻  فرماندار چالدران در این دیدار با اشاره به اهمیت حفظ محیط زیست بر حفظ آن تاکید کرد و گفت : حیات انسان وابسته به محیط زیست است  باید تمامی آحاد جامعه به طور کامل از نعمت خداوندی حفاظت و صیانت کنیم .
🔻  عبدالله نژاد در ادامه بر لزوم اطلاع رسانی در حوزه محیط زیست تأکید کرد و گفت : اداره محیط زیست می تواند با اطلاع رسانی عواقب تخریب طبیعت در راستای آگاهی بخشی و افزایش علاقه مندی مردم به حفظ محیط زیست نقش مهمی ایفا نماید.
🔻 در این دیدار رئیس اداره محیط زیست شهرستان چالدران گزارش کاملی از عملکرد اداره در سال جاری ارائه کردند.

سه شنبه   17 خرداد  1401