✅ بررسی راهکارهای توسعه شهرستان با محوریت جذب و حمایت از سرمایه گذار بخش خصوصی در نشست هم اندیشی محمدزاده فرماندار چالدران و رحمتی نماینده مردم شهرستانهای ماکو،شوط،پلدشت و چالدران در مجلس شورای اسلامی


📅دوشنبه ۲۱ مهر ماه ۹۹

✅ بررسی راهکارهای توسعه شهرستان با محوریت جذب و حمایت از سرمایه گذار بخش خصوصی در نشست هم اندیشی محمدزاده فرماندار چالدران و رحمتی نماینده مردم شهرستانهای ماکو،شوط،پلدشت و چالدران در مجلس شورای اسلامی.