محمد رضا عبدالله نژاد فرماندار شهرستان چالدران از مراحل بهسازی و آسفالت ریزی راه روستای قره تولکی چالدران بازدید کردند.

✅ محمد رضا عبدالله نژاد فرماندار شهرستان چالدران از مراحل بهسازی و آسفالت ریزی راه روستای قره تولکی چالدران بازدید کردند.

🔻 فرماندار چالدران در این بازدید با بیان اینکه بهسازی و آسفالت ریزی راه این روستا بطول
900 متر  با اعتبار 1/5 میلیارد تومان در دست اجرا است افزود : اجرای این طرح از محل  مصوبات سفر استاندار محترم به چالدران انجام می گیرد .

🔻 عبدالله نژاد با بیان اینکه از محل اعتبارات سفر استاندار آذربایجان غربی راه ارتباطی 8 روستای دیگر نیز بهسازی و آسفالت ریزی خواهد شد افزود : برای هر کدام از این طرح ها بیش از 15 میلیارد ریال اعتبار اختصاص داده شده است .

دوشنبه  31 مرداد ماه   1401