🌙ماه رجب فرا رسید

🌙ماه رجب فرا رسید...

 

✨️امام صادق (ع) فرمودند : آنگاه که قیامت برپاشود ، منادی الهی فریاد زنند :《این الرجبیّون؟》کجایند آنان که ماه رجب را گرامی داشتند و از آن ، بهره ها بردند؟

                       ⚜️✨️💗✨️⚜️

✨️حلول ماه پربرکت رجب المرجب و میلاد حضرت امام محمد باقر علیه السلام مبارک باد

 

@chalderanadmin