به مناسبت هفته بیمه سلامت رئیس بیمه سلامت چالدران با فرماندار این شهرستان دیدار کرد.

به مناسبت هفته بیمه سلامت رئیس بیمه سلامت چالدران  با فرماندار این شهرستان دیدار کرد.

به مناسبت هفته بیمه سلامت رئیس بیمه سلامت چالدران  با فرماندار این شهرستان دیدار کرد.
فرماندار چالدران در این دیدار با تبریک هفته بیمه سلامت از استقرار سامانه  الکترونیک بیمه در این شهرستان خبر داد و افزود با استقرار این سامانه مردم شهرستان میتوانند از مزایای آن برخوردار شوند.
محمدزاده به با اشاره به ۸۹ درصد  تحت پوشش بودن مردم چالدران از بیمه سلامت اظهار داشت دولت تدبیر و امید با اجرای طرح تحول سلامت  توانسته بسیاری از مشکلات ودغدغه های مردم  در حوزه سلامت را رفع نماید.