#فاصله_گذاری_اجتماعی_را_رعایت_کنیم. #من_ماسک_میزنم. "روابط عمومی فرمانداری شهرستان چالدران"


#فاصله_گذاری_اجتماعی_را_رعایت_کنیم.
#من_ماسک_میزنم.

"روابط عمومی فرمانداری شهرستان چالدران"