✅دیدار چهره به چهره مدیر کل صندوق کار آفرینی امید استان آذربایجان غربی با مردم شهرستان چالدران.


✅دیدار چهره به چهره  مدیر کل صندوق کار آفرینی امید استان آذربایجان غربی با مردم  شهرستان چالدران.

🔻 زمان:چهارشنبه۲ مهر ماه ۹۹ ساعت  ۱۰:۳۰صبح

🔻مکان:سالن اجتماعات شهید با هنر فرمانداری چالدران

🔴از ورود افراد بدون ماسک یا رعایت پروتکلهای بهداشتی پیشگیری خواهد شد.

روابط عمومی فرمانداری شهرستان چالدران