محمد رضا عبدالله نژاد فرماندار شهرستان چالدران در محله ولیعصر (تپه) حضور یافت و ضمن دیدار با اهالی این محله از نزدیک مسائل و مشکلات آنان را از نزدیک مورد بررسی قرار دادند.

محمد رضا عبدالله نژاد فرماندار شهرستان چالدران به همراه ابراهیم زاده معاون اسیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری و شهردار سیه چشمه در محله ولیعصر (تپه) حضور یافت و ضمن دیدار با اهالی این محله از نزدیک مسائل و مشکلات خیابانها و کوچه های این محله را بازدید و دستورات لازم جهت رسیدگی به این مشکلات را صادر کرد.

پنجشنبه ٨ اردیبهشت١٤٠١