✅ با حضور محمدزاده فرماندار چالدران و جمعی از اعضای شورای اداری شهرستان مکان یابی احداث واحدهای بومی گردی در روستاهای قرخ بلاغ و قره کلیسا مورد بررسی قرار گرفت

📅پنجشنبه ۲۰شهریور ماه ۹۹

✅ با حضور محمدزاده فرماندار چالدران و جمعی از اعضای شورای اداری شهرستان مکان یابی احداث واحدهای بومی گردی در روستاهای قرخ بلاغ و قره کلیسا مورد بررسی قرار گرفت .

🔻فرماندارچالدران در جریان این بازدید بوم گردی را از جمله صنایع گردشگری عنوان کرد و گفت: با توسعه آن در روستاها و تقویت زیرساخت های گردشگری می توان رونق اقتصادی خاصی به روستاها بخشید.

🔻 محمد زاده با بیان اینکه با رونق بوم گردی مردم نقاط مختلف کشور و دنیا می توانند از فرهنگ، آداب ورسوم وآیین های بکر و دست نخورده مناطق مختلف، غذاهای سالم و طبیعی، نحوه فعالیت روستائیان، صنایع دستی زنان و مردان روستا نشین و مناظر طبیعی زیبا و دیگر جاذبه های گردشگری این مناطق بهره مند شوند. افزود :تلاش می شود با احداث واحدهای بومی گردی در این روستاها ظرفیتهای خاص شهرستان را در زمینه آداب و رسوم قدیم به گردشگران معرفی کرد.