✅‍ فراهانی معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی فرماندار چالدران به منظور رفع مشکلات و وضعیت آرد و نان نانوایی ها به طور سرزده از این واحدها در سطح شهر بازدید کرد.


📅سه شنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۰


✅‍ فراهانی معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی فرماندار چالدران به منظور رفع مشکلات و وضعیت آرد و نان نانوایی ها به طور سرزده از این واحدها در سطح شهر بازدید کرد.

فراهانی در این بازدید سرزده وضعیت توزیع نان،سهمیه آرد ،رعایت بهداشت،کیفیت،قیمت نان و ساعت پخت نانوایی ها را مورد بررسی قرار داد.

فراهانی ضمن تذکر به کلیه نانوایی ها به رعایت بهداشت و توزیع نان بصورت عادلانه در نانوایی ها تاکید کرد و سپس افزود: بازدیدها بصورت مستمر ادامه خواهدیافت و هیچگونه کوتاهی در زمینه تهیه مواد اولیه،پخت یا عرضه نان قابل قبول نخواهد بود.