فرماندار چالدران:زمینه جذب سرمایه‌گذار در شهرک صنعتی باید فراهم شود و معارضان مشکل اصلی توسعه و گسترش آن هستند

فرماندار چالدران:زمینه جذب سرمایه‌گذار در شهرک صنعتی باید فراهم شود و معارضان مشکل اصلی توسعه و گسترش آن هستند
با حضور محمدزاده فرماندار چالدران روسای ادارات جهاد کشاورزی،منابع طبیعی،صنعت معدن و تجارت ،تعاون کار و رفاه اجتماعی و مسئول شهرکهای صنعتی ماکو،چالدران و چایپاره مسائل و مشکلات شهرک صنعتی این شهرستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

با حضور محمدزاده فرماندار چالدران روسای ادارات جهاد کشاورزی،منابع طبیعی،صنعت معدن و تجارت ،تعاون کار و رفاه اجتماعی و مسئول شهرکهای صنعتی ماکو،چالدران و چایپاره مسائل و مشکلات شهرک صنعتی این شهرستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

فرماندار چالدران در جریان بازدید از شهرک صنعتی با تشریح مشکلات موجود این شهرستان و با تاکید بر استفاده از ظرفیت‌های صنعتی چالدران در راستای گسترش شهرک صنعتی گفت: زمینه جذب سرمایه‌گذار در شهرک صنعتی باید فراهم شود چون معارضان مشکل اصلی توسعه و گسترش آن هستند