✅جلسه کمیسیون کارگری به ریاست ابراهیم زاده معاون سیاسی ، امنیتی واجتماعی فرماندار چالدران و باحضور اعضای کمیسیون در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

✅جلسه کمیسیون کارگری  به ریاست ابراهیم زاده معاون سیاسی ، امنیتی  واجتماعی فرماندار چالدران و  باحضور اعضای کمیسیون در محل سالن جلسات  فرمانداری برگزار شد.

🔻 معاون سیاسی ، امنیتی  واجتماعی فرماندار در این جلسه بر ایجاد امنیت شغلی و فراهم نمودن آرامش روانی، محیط های کارگری مناسب و مساعدی  را برای کارگران این قشر زحمت کش در منطقه  تاکید و گفت :حمایت از تولید، ایجاد اشتغال و رفع مشکلات  کارگری از اولویت های دولت است و دولت تلاش می کند از کارگر و کارفرما حمایت حداکثری داشته باشد

🔻سیدمهدی ابراهیم زاده با بیان اینکه  همه ما در برابر صیانت از جامعه کارگری وظایفی داریم  افزود:از این رو همکاری و هماهنگی دستگاه های مرتبط می تواند مسیر را برای حل و فصل مشکلات جامعه کارگری هموار سازد.

🔻 وی  همچنین گفت :شهرداران وادارات خدمات رسان پرداخت حقوق و مزایای کارگران را جزء اولویت های کاری خود قرار دهند تا موجبات نارضایتی آنها نگردد.

یکشنبه 19 دی ماه 1400