جسد بی جان فرد محبوس شده در غار بابا احمد چالدران با تلاشهای نیروهای امدادی خارج شد

جسد بی جان فرد محبوس شده در غار بابا احمد چالدران  با تلاشهای نیروهای امدادی خارج شد

اقای محمدزاده فرماندار چالدران با اعلام پایان موفقیت آمیز عملیات خطرناکی که توجه منطقه را به خود جلب کرده بود از نجات مرد میانسال گرفتار شده در غاربابااحمد و  پس از ۵ روز خبر داد
تلاش های بی امان تیم های مختلف غار نوردی استان اذربایجانغربی و شرقی پس از چندین روز تجسس بالاخره امروز جسد بی جان فرد محبوس شده در غار بابا احمد چالدران خارج و آنرا جهت بررسی های پزشکی به بیمارستان شهید بهشتی چالدران منتقل کردند.