بازدید شبانه فرماندار شهرستان چالدران  از بیمارستان شهید بهشتی

بازدید شبانه فرماندار شهرستان چالدران  از بیمارستان شهید بهشتی

✍ به گزارش روابط عمومی فرمانداری چالدران ، محمدرضا عبدالله نژاد فرماندار شهرستان چالدران با حضور در بیمارستان شهید بهشتی  ضمن عیادت از بیماران بستری در این بیمارستان‌ از مجاهدت‌های کادر درمانی، پزشکی و پرستاران  تجلیل نمود . 

 

یکشنبه 13 آذر ماه  1401 

 

@chalderanadmin