اولین جلسه چهل و چهارمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در شهرستان چالدران به ریاست عبدالله نژاد فرماندار چالدران برگزار شد

اولین جلسه چهل و چهارمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در شهرستان چالدران به ریاست عبدالله نژاد فرماندار چالدران برگزار شد  

افتخار به گذشته و امید به آینده انقلاب باید در دهه فجر امسال تبیین شود

 

@chalderanadmin