محمد رضاعبدالله نژاد فرماندار شهرستان چالدران در تداوم بازدیدهای میدانی خود از نانوایی ها امروز 28 تیر 1401 به صورت سرزده از چند واحد نانوایی در شهرستان بازدید نمود.

✅  محمد رضاعبدالله نژاد فرماندار شهرستان چالدران به همراه  کواکبی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار در تداوم بازدیدهای میدانی خود از نانوایی ها امروز 28 تیر 1401 به صورت سرزده از چند واحد نانوایی در شهرستان بازدید و نحوه توزیع نان برای شهروندان را مورد ارزیابی قرار داد .

🔻 عبدالله نژاد  در این بازدید بر لزوم نظارت مستمر بر نحوه پخت، عرضه نان مناسب و بهداشت نانوایی ها از سوی دستگاه های ذی ربط تاکید کرد و گفت: بایستی بصورت مستمر بر چگونگی ارائه خدمات توسط نانوایی ها در شهرستان از طرف دستگاههای ذیربط نظارت شود.

🔻 وی افزود: تحویل نان بی کیفیت به مردم به هیچ وجه قابل قبول نیست و نانوا در قبال این موضوع مسئول و پاسخگو است و لازم است همواره به این مسئله توجه شود.

سه شنبه  28  تیر  1401