اظهار نارضایتی فرماندار چالدران از وجود مشکلات در صدور سند ملکی برای خانه های مسکونی و مجوز ساخت و ساز در شهر آواجیق این شهرستان که خواستار اصلاح و جانمایی نقشه اراضی ملی بر روی نقشه طرح تفصیلی شد.

اظهار نارضایتی فرماندار چالدران از وجود مشکلات در صدور سند ملکی برای خانه های مسکونی و مجوز ساخت و ساز در شهر آواجیق این شهرستان که خواستار اصلاح و جانمایی نقشه اراضی ملی بر روی نقشه طرح تفصیلی شد.
اظهار نارضایتی فرماندار چالدران از وجود مشکلات در صدور سند ملکی برای خانه های مسکونی و مجوز ساخت و ساز در شهر آواجیق این شهرستان که خواستار اصلاح و جانمایی نقشه اراضی ملی بر روی نقشه طرح تفصیلی شد. ✅با حضور فرماندار چالدران،بخشدار دشتک،شهردار شهر آواجیق و روسای ادارات راه و شهرسازی،جهاد کشاورزی،منابع طبیعی ، ثبت اسناد ، منابع طبیعی و بنیاد مسکن مسائل و مشکلات اراضی ملی شهر آواجیق مورد بحث و بررسی قرار گرفت

🔵به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری چالدران،فرماندار چالدران در این جلسه با اظهار نارضایتی از وجود مشکلات در صدور سند ملکی برای خانه های مسکونی و مجوز ساخت و ساز در شهرهای سیه چشمه و آواجیق این شهرستان خواستار اصلاح و جانمایی نقشه اراضی ملی بر روی نقشه طرح تفصیلی شهرستان شد.
🔴محمدزاده با اشاره به مشکل عمده مردم این شهرستان در خصوص استعلامات اراضی خواستار انجام کار کارشناسی از سوی متولیان و دعوت از حضور مدیران کل منابع طبیعی و راه و شهرسازی در چالدران در خصوص بررسی مسائل و مشکلات و رفع تداخلات در سطح شهرهای سیه چشمه و آواجیق شد.