✅‍ فراهانی معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی فرماندار چالدران به منظور رفع مشکلات و وضعیت آرد و نان نانوایی ها به طور سرزده از این واحدها در سطح شهر بازدید کرد.


📅پنجشنبه۱۹ فروردین ۱۴۰۰


✅‍ فراهانی معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی فرماندار چالدران به منظور رفع مشکلات و وضعیت آرد و نان نانوایی ها به طور سرزده از این واحدها در سطح شهر بازدید کرد.

فراهانی در این بازدید سرزده وضعیت توزیع نان،سهمیه آرد ،رعایت بهداشت،کیفیت،قیمت نان و ساعت پخت نانوایی ها را مورد بررسی قرار داد.