گزارش تصویری

گزارش تصویری 

بازدید کواکبی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان چالدران از چند واحد نانوایی در سطح شهر 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان چالدران ، کواکبی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری به همراه احمدی رئیس جهاد کشاورزی از 

چند واحد نانوایی در سطح شهر چالدران بازدید کردند.

این بازدیدها با هدف بررسی وضعیت پخت، کیفیت ، قیمت فروش نان و عرضه نان توسط نانوایی ها صورت گرفت .

 

سه شنبه 15 آذر ماه 1401

 

@chalderanadmin