با حضور فرماندار چالدران، نخستین شورای هماهنگی معاونین و بخشداران فرمانداری این شهرستان با محوریت برگزاری انتخابات شکوهمند در چالدران برگزار شد

با حضور فرماندار چالدران، نخستین شورای هماهنگی  معاونین و بخشداران فرمانداری این شهرستان  با محوریت  برگزاری انتخابات شکوهمند  در چالدران برگزار شد

با حضور فرماندار چالدران، نخستین شورای هماهنگی  معاونین و بخشداران فرمانداری این شهرستان  با محوریت  برگزاری انتخابات شکوهمند  در چالدران برگزار شد


رئیس ستاد انتخابات شهرستان در این جلسه ضمن  رعایت اصول انتخاباتی  در برگزاری انتخابات بر زمینه سازی جهت مشارکت حداکثری تاکید کرد و گفت ، قانون مداری، امانت داری و بی طرفی، توجه ویژه به مر قانون ،عدم جهت گیری انتخابات از سوی اعضای ستاد برگزاری انتخابات،حفظ اعتماد مردم به عنوان بالاترین سرمایه دولت،حفظ آرامش اجتماعی شهرستان ، مجریان و دست اندرکاران انتخابات باید این اصول را سرلوحه کار خود قرار دهند.
وی با تشریح و تبیین برخی از مهم ترین وظایف کمیته ها در انتخابات شهرستان ؛ کمیته های  باید در اسرع وقت جلسات خود را تشکیل و بر اساس زمان بندی اعلام شده، وظایف محوله را به نحو احسن انجام دهند.
همچنین  در این نشست محمد زاده فرماندار چالدران از برگزاری یک نشست خبری با اصحاب رسانه با هدف بیان دستاوردهای دولت در شهرستان در آینده نزدیک خبر داد.،