✅بازدید میدانی محمد زاده فرماندار شهرستان چالدران از روستاهای سعدل، زاویه سفلی، زاویه علیا که در پی بارندگی های اخیر دچار سیل زدگی شده بود.


✅بازدید میدانی محمد زاده فرماندار شهرستان چالدران از روستاهای سعدل، زاویه سفلی، زاویه علیا   که در پی بارندگی های اخیر دچار سیل زدگی شده بود.


🔻محمد زاده با بیان اینکه بر اثر این بارش به بیش از ۱۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی این روستاها خسارت وارد شده است افزود :سیب زمینی ،گندم ،جو و علوفه از جمله محصولات کشاورزی خسارت دیده ناشی از این سیل هستند.

🔻شایان ذکر است برآورد خسارات وارده توسط کارشناسان در دست بررسی است.