#انتصاب

🔺️محمد صادق معتمدیان استاندار آذربایجان  غربى طى حکمى سرکار خانم  "تسنیم زبردست " را به عنوان " معاون امور سیاسی دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری آذربایجان غربی " منصوب کرد