ارتباط مردمی مستقیم با دکتر حسن محمدزاده فرماندار شهرستان چالدران، از طریق سامانه سامد

ارتباط مردمی مستقیم با دکتر حسن محمدزاده فرماندار شهرستان چالدران، از طریق سامانه سامد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان چالدران در راستای تکریم ارباب رجوع  و تسهیل در پاسخگویی ، ارتباط مردمی مستقیم با دکتر حسن محمدزاده فرماندار شهرستان چالدران، از طریق سامانه سامد  در روز سه شنبه مورخ 21 اسفند ماه 1397 از ساعت 9:30 صبح الی 10:30 انجام خواهد شد.
هم شهریهای گرامی جهت بیان هرگونه پرسش ، بیان نظرات ، پیشنهادات و مشکلات احتمالی  می توانند در مورخ مذکور،  از طریق تلفن 111  تماس حاصل نمایند.