دیدار مسئولین ادارات با محمدزاده فرماندار جدید شهرستان چالدران

دیدار   مسئولین ادارات با محمدزاده فرماندار جدید شهرستان چالدران

دیدار  برخی از مسئولین ادارات با محمدزاده فرماندار جدید شهرستان چالدران
محمد زاده فرماندار چالدران در این دیدار ها با تأکید بر ایجاد فضای کاملاً تعاملی در بین مسئولین و دستگاههای دولتی برای توسعه و پیشرفت منطقه خاطر نشان کرد: لازم است برنامه محور باشیم و با دوری از پراکندگی و پرداختن به مسائل حاشیه ای و با تمرکز  بر موضوعات واحد و پشتیبانی و همکاری با همدیگر در جهت خدمت هر چه بیشتر و بهتر به مردم شریف منطقه قدم برداریم.