دیدار محمد زاده فرماندار شهرستان چالدران بامهندس جلالی مدیرکل بنیاد علوی کشور در تهران

دیدار محمد زاده فرماندار شهرستان چالدران بامهندس جلالی مدیرکل بنیاد علوی کشور در تهران

 دیدار محمد زاده فرماندار شهرستان چالدران بامهندس جلالی مدیرکل بنیاد علوی کشور در تهران به همراه دکتر حبیبی مدیر اجرایی بنیاد علوی  جهت بررسی مسایل و مشکلات حوزه فعالیت بنیاد علوی با هدف تسهیل امورات مربوط به سرمایه گذاری و عمران و آبادانی شهرستان چالدران