جلسه بررسی مشکلات اینترنت روستایی شهرستان چالدران به ریاست نادر یوسف زاده معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار چالدران برگزار شد.

جلسه بررسی مشکلات اینترنت روستایی شهرستان چالدران به ریاست نادر یوسف زاده معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار چالدران برگزار شد.

 ✅  جلسه بررسی مشکلات اینترنت روستایی شهرستان چالدران به ریاست نادر یوسف زاده معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار چالدران برگزار شد.

🔴به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان چالدران: مسائل و مشکلات روستاهای بخش مرکزی و دشتک شهرستان از نظر آنتن دهی و وضعیت اینترنت به صورت موردی پایش و بررسی شد.

🔻نادر یوسف زاده در این جلسه ضمن اشاره به اهمیت زیرساختهای ارتباطی در فرایند توسعه یافتگی به شرایط کنونی  پرداخت و گفت : شیوع ویروس کرونا منجر به تعطیلی جبری مدارس شد و این مهمان ناخوانده اکنون دانش آموزان و دانشجویان را پای آموزشهای مجازی نشانده است و در این ایام کرونایی آموزشهای مجازی جایگزین آموزشهای مدارس و دانشگاه ها شده است که راه اندازی کانال های آموزشی در بستر فضای مجازی توسط معلمین و اساتید زحمتکش  و گرانقدر و پیگیری آموزش دروس مختلف و برقراری ارتباط هرچه بیشتر مجازی بویژه با دانش آموزان در راستای ارائه تکالیف و رفع اشکالات موجود عرصه تعلیم و تربیت ضرورت احصاء موانع ،نارسائی ها و  برنامه ریزی برای رفع مشکلات موجود ارتباطی و تامین امکانات ارتباطی منجمله بهره مندی روستاهای تابعه شهرستان از اینترنت را می طلبد که ما مسئولین باید با برنامه ریزی لازم و پشتکار زیاد سطح برخورداری روستاها را از امکانات ارتباطی ارتقاء بخشیم.

🔻معاون فرماندار چالدران در ادامه جلسه ضمن تقدیر از عملکرد عمرانی و زیرساختی مدیر مخابرات شهرستان با اشاره به موانع و نارسایی های موجود در خصوص نصب سایت های اینترنت روستایی یا تقویت سایت های موجود از سوی متولیان امر ، بر رفع مشکلات موجود در شرایط فعلی تاکید و خواستار برنامه ریزی و پیگیری بهره مندی حداکثری روستاهای شهرستان از اینترنت پایدار و با کیفیت شد.