فرماندار چالدران بصورت سرزده از اداره جهاد کشاورزی بازدید کرد

فرماندار چالدران بصورت سرزده از اداره جهاد کشاورزی بازدید کرد
فرماندار چالدران بصورت سرزده از اداره جهاد کشاورزی بازدید کرد وبا بررسی روند فعالیت های این اداره در جریان مسائل و مشکلات کشاورزان و دامداران شهرستان قرار گرفت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری چالدران در این بازدید محمدزاده فرماندار چالدران تکریم ارباب رجوع ، رسیدگی به مشکلات و وظیفه‌ شناسی را نخستین اولویت مدیران ادارات دانست و افزود: ادارات بایستی با نظم و انضباط کاری و ورود و خروج‌های منظم در جهت تسریع کار ارباب رجوع وقت شناسی لازم را داشته باشند.

محمدزاده با بیان اینکه رشد و شکوفایی  تمام توانمندیهای بخش کشاورزی که یکی از ظرفیت های مهم شهرستان است توسعه پایدار و اشتغالزایی را به دنبال خواهد داشت.

وی افزود: اگر استعدادهای کشاورزی شهرستان را بتوانیم در مسیر درست هدایت کنیم شاهد پیشرفت و شکوفایی شهرستان خواهیم بود.

نماینده عالی دولت در چالدران با تاکید بر تقویت بخش کشاورزی چالدران تصریح کرد: خاک حاصلخیز ، منابع آبی ، دانش کشاورزی و بسترهای لازم برای رونق کشاورزی در شهرستان فراهم است و باید این بخش هرچه بیشتر تقویت شود.