به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان چالدران؛ به مناسبت گرامی داشت هفته معلولین با حضور عبدالله نژاد فرماندار چالدران نمایشگاه توانمندیهای معلولین تحت پوشش بهزیستی چالدران گشایش یافت .

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان چالدران؛ به مناسبت گرامی داشت هفته معلولین با حضور عبدالله نژاد فرماندار چالدران نمایشگاه توانمندیهای معلولین تحت پوشش بهزیستی چالدران گشایش یافت .

🔻 این نمایشگاه در قالب 15غرفه با شرکت 20نفر از معلولین تحت حمایت بهزیستی در محل ساختمان اورژانس اجتماعی برای بازدید عموم علاقمندان دایر است . 

 

دوشنبه 14 آذر ماه 1401

 

@chalderanadmin