جلسه کمیته مناسب سازی و شورای ساماندهی سالمندان شهرستان چالدران به ریاست فرماندار و با حضور اعضای آن در محل فرمانداری برگزار شد

جلسه کمیته مناسب سازی و شورای ساماندهی سالمندان شهرستان چالدران به ریاست فرماندار و با حضور اعضای آن در محل فرمانداری برگزار شد

جلسه کمیته مناسب سازی و شورای ساماندهی سالمندان شهرستان چالدران به ریاست فرماندار و با حضور اعضای آن در محل فرمانداری برگزار شد
فرماندار چالدران در این جلسه به بیان برخی از معضلات و مشکلات معلولین و سالمندان در محیط پیرامون زندگی پرداخت و گفت : حقوق معلولین یکی از مباحث حقوق شهروندی است و ما بایستی شرایطی را فراهم آوریم تا زمینه حضور پررنگ معلولین در جامعه و بهره مندی از فرصت برابر از خدمات و تسهیلات ارائه شده توسط دستگاه های اداری میسر شود و به حداقل رساندن محدودیتهای این گروه هدف در خصوص مناسب سازی نیازمند برنامه ریزی منظم و منسجم است.