کارگاه پرورش قارچ با هزینه بیش از220میلیون تومان با حضور فرماندار چالدران در بخش دشتک مورد بهره برداری قرار گرفت

کارگاه پرورش قارچ با هزینه بیش از220میلیون تومان با حضور فرماندار چالدران در بخش دشتک مورد بهره برداری قرار گرفت
با حضور فرماندارچالدران،بخشدار دشتک،رئیس اداره صنعت معدن و تجارت و رئیس صندوق کارآفرینی امید واحد پرورش قارچ در روستای عرب دیزج بخش دشتک با هزینه 220میلیون تومان مورد بهره برداری قرار گرفت.

فرماندار چالدران در آئیین افتتاح این طرح با ابراز خرسندی از بهره برداری از طرحهای اشتغال زائی در شهرستان با بیان اینکه امسال در حوزه صنعت بیش از 41طرح با اعتبار 3میلیاردو100میلیون تومان به تصویب رسیده که از این میزان 12طرح با اعتبار 1میلیاردو700میلیون تومان مورد بهره برداری قرار گرفته است.

محمدزاده با بیان اینکه امروز دولت از طریق اعطای تسهیلات اشتغال زائی روستائی و ظرفیت بنیاد علوی در شهرستان بطور کامل از طرحهای اشتغال زائی حمایت می کند اظهار داشت: راه اندازی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط کمک بسیاری به رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال در استان خواهد کرد.

این واحد تولیدی در روستای عرب دیزج بخش دشتک با اعتبار 120میلیون تومانی صندوق کارآفرینی امید و اورده شخصی 100میلیون تومانی با ظرفیت 85تن در سال و با اشتغال زائی 5 نفر مورد بهره بردرای قرار گرفته است