صبح امروز جلسه داخلی فرماندار چالدران با پرسنل فرمانداری برگزار شد

صبح امروز جلسه داخلی فرماندار چالدران با پرسنل فرمانداری برگزار شد

صبح امروز جلسه داخلی فرماندار چالدران با پرسنل فرمانداری برگزار شد
فرماندار چالدران در این جلسه بر لزوم همکاری و تعامل، ایجاد نوآوری و خلاقیت در کار،حفظ جایگاه فرمانداری،صداقت در کار و صمیمیت تأکید کرد و از همکاران خواست تا با برنامه ریزی ، پایبند بودن به قانون، رعایت نظم و انضباط اداری، همکاری و تعامل با ادارات شهرستان از هیچ تلاشی کوتاهی نکنند.
محمدزاده در ادامه به وظایف کلیدی پرسنل فرمانداری در خصوص نظارت بر کل شهرستان و با پرهیز از روزمرگی نیازهای واقعی جامعه را شناسائی نموده و داشتن هدف، برنامه کاری مشخص و تلاش برای رفع مشکلات در سطح شهرستان را در الویت کاری خود قرار دهند.
در جلسه هر یک از پرسنل فرمانداری به ارائه گزارش کاری و پیشنهادات خود در حوزه کاری خود پرداختند