✅ با حضور محمد زاده فرماندار شهرستان چالدران و معاون حوزه توسعه و اکتشافات شرکت ملی مس ایران راهکارهای مراحل مطالعاتی معدن مس چالدران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.


‍ 📅 پنجشنبه ۲۶ تیر ماه ۹۹


✅ با حضور محمد زاده فرماندار شهرستان چالدران و معاون حوزه توسعه و اکتشافات شرکت ملی مس ایران  راهکارهای مراحل مطالعاتی معدن مس چالدران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

🔻فرماندارشهرستان چالدران در این جلسه از حضور کارشناسان شرکت ملی مس ایران برای انجام مطالعات حوزه معادن پهنه شهرستان استقبال و بر حمایت از سرمایه گذاری در این حوزه تاکید کرد.

🔻 معاون حوزه توسعه و اکتشافات   شرکت ملی مس ایران نیز در این جلسه از شهرستان چالدران بر اساس تحقیقات و اطلاعات اکتشافی  اولیه بدست آمده در زمینه وجود ذخایر معادن بویژه مس بعنوان یکی از مناطق مستعد  کشور یاد کرد و گفت : با ادامه فعالیتهای اکتشافی  در آینده می توان  این شهرستان را با سرمایه گذاری در بخش معدن به سمت توسعه هدایت کرد.

🔻در ادامه این جلسه کارشناسان شرکت ملی مس ایران به همراه محمدزاده فرماندار چالدران  از مناطق معدنی چالدران بازدید و بر روند تسریع مراحل مطالعاتی اکتشاف آن تاکید کردند.