بازدید فرماندار چالدران از واحد دامداری صنعتی

بازدید فرماندار چالدران از واحد دامداری صنعتی

همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر فرماندار چالدران به همراه مسئولین ادارات از یک واحد دامداری صنعتی ساخته شده بازدید کرد و در جریان مسائل و مشکلات آن قرار گرفت و دستورات لازم جهت حمایت از این جایگاه دامی را صادر نمود