با پیگیری های مستمر محمدزاده فرماندار چالدران امروز بخش اورژانس بیمارستان شهید بهشتی این شهرستان آماده بهره برداری و ارائه خدمات درمانی به مردم شد.

با پیگیری های مستمر محمدزاده فرماندار چالدران امروز بخش اورژانس بیمارستان شهید بهشتی این شهرستان آماده بهره برداری و ارائه خدمات درمانی به مردم شد.
با پیگیری های مستمر محمدزاده فرماندار چالدران امروز بخش اورژانس بیمارستان شهید بهشتی این شهرستان آماده بهره برداری و ارائه خدمات درمانی به مردم شد. ✅فرماندار چالدران امروز با حضور در بخش اورژانس بیمارستان شهید بهشتی در جریان ارائه خدمات این بخش به بیماران قرار گرفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری چالدران 🔶فرماندار چالدران در جریان بازدید از ساختمان جدید اورژانس بیمارستان شهید بهشتی با اشاره به اینکه این شهرستان قبلا از فضای درمانی مناسبی برخوردار نمود اما با تلاش های صورت گرفته در دولت تدبیر و امید طرح تکمیل و ساخت اورژانس بیمارستان شهید بهشتی به اتمام رسیده و مردم می توانند از آن استفاده کنند.
🔶محمدزاده با اشاره به اینکه این ساختمان با اعتبار بیش از 7میلیارد و 500میلیون تومان برای ساخت و بیش از4میلیارد تومان برای تجهیز آن هزینه شده افزود:بخش اورژانس دارای اتاق عمل سرپائی،اتاق ایزوله،14تخت بستری مردان و زنان ،داروخانه و...می باشد که خدمات درمانی برای مردم منطقه ارائه خواهد نمود