✅فرماندار شهرستان چالدران در قالب تداوم سفرهای روستایی خود از چند روستای بخش مرکزی چالدران بازدید کرد.

✅فرماندار شهرستان چالدران در قالب تداوم سفرهای روستایی خود از چند روستای بخش مرکزی چالدران بازدید کرد.

🔻  فرماندار شهرستان چالدران در این بازدید با اهالی روستاهای قرخ بلاغ، قره تولکی و قره کلیسا دیدار  و با آنان  گفتگو کرد.

🔻عبدالله نژاد در این دیدار هابا اشاره به اینکه اهالی این روستاها با مشکل تامین نان ،عدم اجرای طرح هادی  نامناسب بودن  معابر روستایی، مشکل  مراتع وگاز مواجه هستند افزود:در جهت رفع این مشکلات به تدریج  اقدامات لازم انجام خواهد گرفت.

🔻وی گاز رسانی به روستاهای اطراف  قره کلیسا را یکی از اولویت های اصلی عنوان کرد و گفت :از سال آینده  عملیات گاز رسانی به این روستاها انجام خواهد گرفت.


🔻احداث کانال کشاورزی را یکی دیگر از خواسته های اهالی روستای قرخ بلاغ عنوان کرد و گفت: در جهت رفع  این مشکل باید کارهای کارشناسی از سوی جهاد کشاورزی انجام گیرد.

🔻عدم استفاده بهینه از مراتع اطراف روستاهای مورد بازدید قرار گرفته از جمله مشکلات مطرح شده از سوی روستائیان بود که خواستار رسیدگی به این مشکل شدند.

🔻عبدالله نژاد،دستورات لازم را به منظور حل مشکلات اهالی این روستاها صادر کرد و گفت : دیدار های مردمی مسئولان و رسیدگی به درخواست های آنان از ویژگی های مردمی این نظام مقدس است و همه مسئولان شهرستان باید دیدارهای مردمی و رسیدگی به درخواست های آنان را در اولویت های برنامه های کاری خود قرار دهند.

یکشنبه 19 دی ماه 1400