حضور استاندار آذربایجان غربی در سامانه تلفنی 111سامد و پاسخگوی به تماس‌های مردم استان


حضور استاندار آذربایجان غربی در سامانه تلفنی 111سامد و پاسخگوی به تماس‌های مردم استان