محمدمهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی با حضور در سامانه ارتباط مردم و دولت(سامد) و از طریق تلفن ۱۱۱ به‌صورت مستقیم پاسخگوی تماس‌های مردم عزیز خواهد بود.


روز یکشنبه ۱۳۹۹.۰۹.۰۹

از ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۳

محمدمهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی با حضور در سامانه ارتباط مردم و دولت(سامد) و از طریق تلفن ۱۱۱ به‌صورت مستقیم پاسخگوی تماس‌های مردم عزیز خواهد بود.