فرماندار چالدران:هیچ گونه مشکلی در توزیع سهمیه آرد و کمبود نان در شهرستان وجود ندارد.

فرماندار چالدران:هیچ گونه مشکلی در توزیع سهمیه آرد و کمبود نان در شهرستان وجود ندارد.
صبح امروز کارگروه آرد و نان شهرستان چالدران به ریاست محمدزاده فرماندار برگزار شد فرماندار چالدران:هیچ گونه مشکلی در توزیع سهمیه آرد و کمبود نان در شهرستان وجود ندارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری چالدران ،فرماندار چالدران در جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان با اشاره به فضا سازی های صورت گرفته در خصوص نبود آرد و نان در چالدران گفت:این موارد اصلا صحت ندارد و به میزان سهمیه و کافی در بین نانوائیان آرد توزیع شده و هیچ گونه مشکلی وجود ندارد و مردم عزیز نباید از این بابت نگران بوده و به شایعات توجه نکنند و فقط به اندازه نیاز روزانه خود نان خریداری نمایند.
محمدزاده عنوان نمود کیفیت نان از آنجا که با سلامت مردم سرو کار دارد از اهمیت بسیار مهمی برخوردار است و باید بازرسان اتاق اصناف،صنعت معدن و تجارت،اداره غله و بهداشت بصورت مستمر از نانوائی های سطح شهرستان بازدید به عمل آورده و در جریان نحوه پخت نان و کیفیت آن نظارت کامل داشته باشند
مقام عالی دولت در چالدران از بخشداران مرکزی و دشتک خواست:تا به نانوائی های روستاها نظارت کامل داشته و در جریان تعطیلی خودسرانه و کیفیت پخت نان قرار گیرند و دهیاران نیز گزارش روزانه از روند فعالیت نانوائی های موجود در روستاها را ارائه نمایند.
فرماندار چالدران با تاکید بر برخورد با متخلفان که اقدام به تعطیلی خودسرانه ،کم فروشی،عدم رعایت نکات بهداشتی ، کیفیت نان ،اظهار داشت: تمامی دستگاههای ذیربط در امر آرد و نان باید نظارت و بازرسی خود را افزایش دهند.