✅محمد رضا عبدالله نژاد فرماندار شهرستان چالدران از مراحل بهسازی و آسفالت ریزی راه روستای عرفات بازدید کردند.

محمد رضا عبدالله نژاد فرماندار شهرستان چالدران از مراحل بهسازی و آسفالت ریزی راه روستای عرفات  بازدید کردند.

🔻 فرماندار چالدران در این بازدید با بیان اینکه بهسازی و آسفالت ریزی راه این روستا بطول  2 کیلومتر
700متر با اعتبار 4 میلیارد500میلیون تومان در دست اجرا است افزود : امسال 48 کیلومتر از راههای روستایی چالدران بهسازی و آسفالت ریزی خواهد شد .

🔻 عبدالله نژاد با بیان اینکه  امسال بیش از 60 میلیارد تومان اعتبار برای راه ارتباطی 28 روستا هزینه خواهد شد گفت : اعتبارات بهسازی و آسفالت ریزی  این میزان راه روستایی از محل اعتبارات سفر استاندار آذربایجان غربی  و اعتبارات استانی می باشد .